معرفی شرکت سایبکس

شرکت سایبکس (Cybex) تولید کننده تجهیزات ورزشی و بدنسازی در سطح جهان، برای نتیجه گرفتن ورزشکاران چه مبتدی و چه حرفه ای طراحی شده است.

مزیت این شرکت، طراحی نوآورانه و دوام دستگاه ها از نظر بیومکانیکی می باشد. که با حداقل فشار به بدن نتیجه مطلوب و بهینه را برای ورزشکار به ارمغان می آورد.

این شرکت آمریکایی با ساخت و توضیع ۹۰ نوع دستگاه بدنسازی در سطح جهان یکی از پرچم داران سازاندگان تجهیزات ورزشی به شمار می آید.