توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی شکم چیست ؟

دستگاه بدنسازی شکم یا دستگاه کرانچ یکی از متداول ترین دستگاه ها برای تمرین روی عضلات شکم می باشد.

این دستگاه به عنوان یکی از بهرین حرکات برای بخش میانی شناخته می شود.

این دستگاه در انواع سیم کش و وزن آزاد تولید می شود و در همه باشگاه ها موجود می باشد.

یکی از قابلیت های خوب این دستگاه نسبت به حرکت دراز نشست، قابلیت تنظیم فشار (وزن) روی شکم می باشد. شما میتوانید با استفاده از یک صفحه فشار روی شکم خود را بیشتر کنید!