توضیحات این دستگاه

دمبل چیست ؟

دمبل نوعی وزنه ی متقارن است که در ورزش بدنسازی به صورت جفت و تکی در خانه یا باشگاه از آن استفاده میشود.

در باره ی تاریخچه ی این وسیله : در ایام قدیم یونیان از دمبل و هالتر برای وزنه برداری استفاده میکردند.

وزن برخی از دمبِل ها قابل تنظیم (میتوان آن را کم و زیاد کرد) و وزن بقیه آن ها ثابت میباشد.

استفاده از دمبل زمانی توصیه میشود که فرد سابقه تمرین و آشنایی با حرکات را داشته باشد.

تنوع حرکات قابل اجرا با دمبِل بسیار زیاد است و میتوانید حرکات بسیار زیادی را با آن ها اجرا کنید ، همچنین این وسیله حجم بسیار کمی را اشغال میکند.

این وسیله از نظر قیمت بسیار به صرفه تر از وسایل بدنسازی دیگر است.