توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی گلوت چیست ؟

دستگاه بدنسازی گلوت یکی از بهترین دستگاه ها برای فرم دهی و بزرگ کردن باسن می باشد.

عضلات باسن بسیار مهم هستند، زیرا به ما کمک می کنند بتوانیم روی ۲ پا بایستیم !

همچنین این عضلات نقش مهمی در ثابت نگه داشتن لگن ایفا می کنند و فشار روی کمر را نیز کنترل می کنند.

دستگاه گلوت بهترین و به صرفه ترین گزینه برای تمرین و تقویت عضلات گلوتئال (باسن) می باشد.