توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی فیله کمر چیست ؟

دستگاه بدنسازی فیله کمر رایج ترین دستگاه جهت تمرین دادن عضلات تحتانی کمر می باشد.

این دستگاه در دو نوع ۴۵ و ۹۰ درجه طراحی شده است.

یکی دیگر از مزایای این دستگاه تمرین دادن عضلات سرینی ( باسن ) نیز می باشد. به این صورت که اگر شما زاویه ی بیشتر از ۹۰ درجه بالا بیایید و فشار را روی عضلات ران پا متمرکز کنید، عضله هدف عوض می شود.