توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی لت چیست ؟

دستگاه بدنسازی لت یکی از موثر ترین دستگاه های سیم کش جهت تقویت عضلات زیربغل و پشت است.

امروزه همه ی باشگاه با این دستگاه بدنسازی تجهیز شده اند و یکی از پر استفاده ترین دستگاه ها برای تمرین زیربغل و پشت می باشد.

یکی از مزیای خوب این دستگاه چند کاره بودن آن است، به طوری که اگر جایگاه دستانتان یا مچ هایتان را برعکس کنید، مرکز فشار تغییر می کند.

این دستگاه در انواع سیم کش و وزنه آزاد نیز تولید می شود.