توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی لت واگرا چیست ؟

دستگاه بدنسازی لت واگرا مشابه دستگاه لت می باشد با این تفاوت که هر دست به دستگیره ی جدایی متصل می شود.

این دستگاه نسبت به دستگاه لت معمولی پیچیده تر و حرفه ای تر می باشد.

از دیگر امکانات خوب این دستگاه می توان به استفاده از آن با یک دست به طوری که دامنه ی حرکت کامل حفظ شود نیز اشاره کرد.

دستگاه لت واگرا به نحوی لت وزنه آزاد در غالب دستگاه سیم کش می باشد!

اگر شما باشگاه و تجهیزات کاملی را فراهم میکنید، خرید این دستگاه اکیدا توصیه می شود.