توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی جلو ران چیست ؟

دستگاه بدنسازی جلو ران نوعی دستگاه سیم کش بوده که متشکل از یک صندلی و یک غلتک که پاهایتان زیر آن محکم میشود میباشد.

نحوه ی کار این دستگاه به صورتی است که یک سیم که یک طرف آن به غلتک که شما آن را با پایتان بلند میکند متصل است و سوی دیگر آن به صفحات آهنی وزن دار.

شما میتوانید با استفاده از یک میخ که خود دستگاه آن را دارد وزن (فشار روی جلو ران) را تغییر دهید.

دستگاه جلو ران انواع زیادی ندارد و در بیشتر باشگاه‌های بدنسازی  فقط یک نمونه از آن موجود هست  و آن هم حالت نشسته است; زیرا  این حالت بهترین موقعیت برای فشار آوردن به عضلات جلوی ران را فراهم می‌کند.

شما میتوانید با تغییر زاویه پاها نیز مرکز فشار را در اجرا حرکت با این دستگاه تغییر دهید.