توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده چیست ؟

دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده متشکل از سیمی متصل به وزنه است که ورزشکار با جا به جا کردن غلتک پشت پا، فشار را بر روی عضلات پشت ران هدایت میکند.

هدف اصلی از تمرین با این دستگاه تقویت و فرم دهی عضلات همسترینگ میباشد.

این دستگاه از یک صندلی برای خوابیدن ورزشکار و یک قلطک برای تکیه گاه پا تشکیل شده است. این غلتک ها به وزنه هی دستگاه متصل است که میتوان وزن را در آن تنظیم کرد.

همچنین این دستگاه قابلیت تنظیم غلتک متناسب با قد ورزشکاران.