توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس چیست ؟

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس با استفاده از وزنه ی کمکی به شما کمک می کند، بتوانید روی حرکت دیپ و بارفیکس تعادل بیشتری داشته باشید.

علاوه بر بارفیکس(زیربغل و سرشانه) و دیپ(پشت بازو) شما نیز می توانید با تغییر زاویه دستانتان با بدن خود زیر سینه را مورد هدف قرار دهید.

این دستگاه چندکاره فقط به صورت سیم کش تولید می شود.