توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری چیست ؟

دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل شبیه سازی شده جلو بازو لاری با هالتر می باشد که نسبت به آن تعادل بیشتر دارد.

با استفاده از این دستگاه می توانید دامنه ی حرکت را به خوبی کنترل و فشار وارده را در کل تایم اجرای حرکت حفظ کنید.

این دستگاه صورت سیم کش تولید می شود ولی وزنه آزاد آن هم به ندرت پیدا می شود.

مزیت این دستگاه صاف بودت دستگیره های آن و یک سان بود جای دستان نسبت به جلو بازو هالتر لاری است.