توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی پرس سینه نشسته چیست ؟

دستگاه بدنسازی پرس سینه نشسته به نوعی شبیه ساز حرکت پرس سینه هالتر می باشد، با این تفاوت که دامنه ی حرکت در طول کل حرکت حفظ می شود و تعادل بسیار بیشتری نسبت به هالتر دارد.

این دستگاه در انواع سیم کش و وزن آزاد طولید می شود.

از دیگر مزایای این دستگاه، قابل استفاده بودن برای افراد مبتدی را می توان نام برد. به علت سنگین بودن میله هالتر بسیاری از افراد مبتدی قدرت بلند کردن آن، یا حفظ تعادل هنگام اجرای حرکت را ندارند.

این دستگاه کنترل بهتری روی وزنه ها و فشار وارد بر سینه دارد و کنترل دامنه ی حرکت را آسان می کند.