توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی لت دیپ چیست ؟

دستگاه بدنسازی دیپ یکی از معدود دستگاه های است که فشار را به صورت کنترل شده (در کل دامنه ی رفت و برگشت) بر روی عضله ۳ سر بازو یا همان پشت بازو هدایت می کند.

دستگاه دیپ شبی ساز حرکت دیپ می باشد ولی به طور کاملا کنترل شده و آسان تر.

این دستگاه به صورت وزن آزاد و سیم کش نیز تولید می شود.