توضیحات این وسیله

دستگاه بدنسازی پشت ران نشسته چیست ؟

دستگاه بدنسازی پشت ران نشسته همچون پشت ران خوابیده نوعی دستگاه سیم کش است که از یک صندلی صاف ، یک پد جهت ثابت نگه داشتن زانو ها  و یک غلتک تشکیل میشود.

این دستگاه از نظر ظاهری شباهت زیادی به دستگاه جلو ران دارد. با این تفاوت که با جای بالا آوردن غلتک آن را پایین میبریم.

با استفاده از یک میخ میتوانید وزن این دستگاه را (فشار وارد بر پشت ران) را تغییر دهید.

دستگاه پشت ران وسیله بسیار مفیدی برای تمرین دادن عضلات همسترینگ میباشد.