توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی اسمیت چیست ؟

دستگاه بدنسازی اسمیت یکی از پرکاربردترین دستگاه های ورزشی در باشگاه ها می باشد.

این دستگاه به نحوی تعادل را به بسیاری از حرکات بدنسازی اضافه می کند؛ به طوری که بسیاری از حرکاتی که افراد مبتدی در آن تعادل ندارد را توصیه می کنند با اسمیت تمرین شود.

با دستگاه اسمیت می توانید عضلات پایین تنه و بالا تنه را تمرین دهید.

این دستگاه به نوعی وزنه آزاد محسوب می شود.

حرکات زیادی از جمله اسکوات، پرس سینه، سرشانه هالتر و …. را میتوان با این دستگاه به تعادل بسیار بالاتری انجام داد.