توضیحات این وسیله

رک اسکات چیست ؟

رک اسکات جایگاهی محکم برای هالتر اسکوات میباشد.

این وسیله که از چند میله محکم متصل به هم درست شده است فضای برای انجام حرکت اسکوات ایجاد میکند.

از آن جایی که اسکوات حرکتی دشوار و سنگین است ، نیاز است محلی با ارتفاع مناسب برای هالتر آن تعبیه شود.

با خرید رک اسکات شما علاوه بر مدیریت فضای باشگاه میتوانید از حوادث این حرکت جلوگیری کنید.

ورزشکاران برای اجرای حرکت اسکوات نیاز به مکانی با ارتفاع ، جهت قرار دادن هالتر اسکات نیازمندند.

همچنین این وسیله بر خلاف رک هالتر قابلیت نگهداری هالتر با وزنه را دارد ، تا ورزشکار بتواند بین هر سِت تمرین بدون در آوردن صفحه های وزن آن را در مکانی مناسب قرار دهید و دوباره از آن استفاده کند.

قیمت مقر اسکات بسته به ابعاد و مقاومت آن در برابر وزن متفاوت است.