توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده چیست ؟

دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده برای تمرین دادن عضلات دوقلو با وزنه زیاد به شکل ایستاده طراحی شده است.

حرکت ساق پا برای تقویت عضلات دوقلو را می توان با چندین دستگاه و حتی وزن بدن نیز اجرا نمود.

تفاوت اصلی دستگاه ساق پا ایستاده با بقیه دستگاه، کنترل خوب ورزشکار روی دامنه حرکت و اجرای تمرین می باشد.

بالشتک های بالای دستگاه که بر روی کول ورزشکار قرار میگیرد بر خلاف دستگاه اسمین باعث راحت شدن اجرای حرکت و تمرکز بیشتر بر روی عضلات می شود.

همچنین این دستگاه کنترل بسیار خوبی بر روی وزن وارد بر روی عضلات ساق پا دارد و می توانید وزن دلخواه خود را به راحتی با یک پین تغییر دهید.

این دستگاه بدنسازی قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارد تا ورزشکاران با قد های متقاوت بتوانند آن را برای خود تنظیم کنند.