توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی پشت ران ایستاده چیست ؟

دستگاه بدنسازی پشت ران ایستاده متشکل از یک تکیه گاه (دستگیره) و یک غلتک که پشت پای شما قرار میگیرد.

این دستگاه معمولا به صورت تک پا تولید شده است به این صورت که یک پا را روی پدی برای حفظ تعادل و با پای دیگر غلتک دستگاه را از پشت بالا میاورید.

غلتک با استفاده از یک قرقره و سیم به صفحات آهنی متصل شده است ، با استفاده از یک میخ میتوان وزن این صفحات را تغییر داد.

این دستگاه علاوه بر عضلات همسترینگ ، عضلات سرینی را هم تحت تاثیر قرار میدهد.